Sửa đường ống cấp thoát nước

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG ĐIỆN NƯỚC 2021
Sửa chữa, lắp mới ống nước, vòi nước, chậu rửa