Tin tức

5.FCOM_
Tin tức
Sử dụng thiết bị truyền tin báo sự cố cháy: Sự lựa chọn hoàn hảo cho mỗi gia đình
25 Tháng Mười Một, 2022
Bao-chay-cuc-bo
Tin tức
Báo cháy tự động là gì? Nguyên lý hoạt động của báo cháy tự động
24 Tháng Mười Một, 2022

Đặt dịch vụ với Thợ Tiện

Dọn dẹp nhà
Hệ thống điện nước
Trang trí nhà cửa
Nhà thông minh
Bao-chay-cuc-bo
Tin tức
Hệ thống báo cháy – Báo giá thi công lắp đặt hệ thống báo cháy
23 Tháng Mười Một, 2022
hệ thống phòng cháy chữa cháy
Tin tức
Thi công lắp đặt, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy
22 Tháng Mười Một, 2022
PL3-NĐ-136-2020
Tin tức
Phụ lục III Nghị định 136/2020/NĐ-CP
18 Tháng Mười Một, 2022
TCVN-5738-2021
Tin tức
TCVN 5738:2021 PCCC – HỆ THỐNG BÁO CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT
18 Tháng Mười Một, 2022
TCVN-7568-15
Tin tức
TCVN 7568-15:2015 ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHIỆT
18 Tháng Mười Một, 2022
TCVN-7568-14
Tin tức
TCVN 7568-14:2015 PHẦN 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG BÁO CHÁY
18 Tháng Mười Một, 2022
TCVN-7568-13
Tin tức
TCVN 7568-13:2015 TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG
18 Tháng Mười Một, 2022
TCVN-7568-11
Tin tức
TCVN 7568-11:2015 PHẦN 11: HỘP NÚT ẤN BÁO CHÁY
18 Tháng Mười Một, 2022
TCVN-7568-10
Tin tức
TCVN 7568-10:2015 PHẦN 10: ĐẦU BÁO CHÁY LỬA
18 Tháng Mười Một, 2022
TCVN-7568-9
Tin tức
TCVN 7568-9:2015 ĐÁM CHÁY THỬ NGHIỆM CHO CÁC ĐẦU BÁO CHÁY
18 Tháng Mười Một, 2022
TCVN-7568-8
Tin tức
TCVN 7568-8:2015 CẢM BIẾN CACBON MONOXIT KẾT HỢP VỚI CẢM BIẾN NHIỆT
18 Tháng Mười Một, 2022
TCVN-7568-7
Tin tức
TCVN 7568-7:2015 PHẦN 7: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐIỂM
18 Tháng Mười Một, 2022